a

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adip elit, pellentesque turpis.

PROJEKT JE SUFINANCIRALA EUROPSKA UNIJA
IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA

a

Najava projekta Uči dalje!

Nositelj projekta Udruga Novi otok potpisala je 26. ožujka 2019. godine Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. (kodni broj: UP.01.3.1.01.0128) u ukupnoj vrijednosti od 805.852,96 kuna.

Ugovor je potpisan s

  • Ministarstvom rada i mirovinskog sustava
  • Hrvatskim zavodom za zapošljavanje

Partneri na provedbi projekta su

  • Sveučilište u Dubrovniku
  • Lokalna akcijska grupa „LAG 5”

Ciljna skupina i cilj projekta: educirati 42 nezaposlene mlade osobe u dobi do 29 godina, koje aktivno traže posao, s naglaskom na pripadnike ranjivih skupina, kako bi stekle znanja koja će im olakšati zapošljavanje ili pokretanje vlastitog posla (samozapošljavanje) kroz razvoj novih poduzetničkih ideja.

Svrha projekta je povećavanje zapošljavanja mladih osoba koje aktivno traže posao na otoku Korčuli i na razini Dubrovačko-neretvanske županije, u područjima ključnim za daljnji razvoj kulturnog poduzetništva na otoku.

Aktivnosti projekta predviđaju organiziranje 13 edukativnih ili kreativnih radionica, 5 dvodnevnih i 8 jednodnevnih, za 10 ili 20 polaznika/ca, ovisno o tipu radionice.

Dvodnevne edukativne radionice realizirat će se na temu organizacije kulturnog događaja, razvoja vještina, inovativnih metoda organizacije događaja i poduzetništva u kulturi, uz upoznavanje s primjerima dobre prakse.

Polaznici/ce će naučiti kako osmišljavati i realizirati projektne ideje, izraditi poslovni plan uz mentorsku podršku za start up fazu poslovanja, te osnove projektnog financiranja iz nacionalnih i EU fondova (Erasmus+, ESF).

Niz jednodnevnih kreativnih radionica imat će za temu dizajniranje motiva i logotipa, osnove tehnika krojenja, oslikavanje stakla i keramike, decoupage tehniku, rezbarenje drva, izradu nakita, te će na radionicama polaznici/ce osmišljavati inovativna dizajnerska rješenja bazirana na lokalnim motivima i njihovu primjenu u različitim tehnikama i medijima.

Organizirat će se radionica osnova izrade web i mobilnih aplikacija koja će imati za zadatak izradu jednostavne aplikacije kulturnog portala otoka Korčule.

Polaznici/ce će se osposobiti za samozapošljavanje s naglaskom na razvoj vještina poput timskog rada, upravljanja vremenom, projektnog menadžmenta, usvajanje znanja za samostalno organiziranje kulturnih manifestacija i događaja, s pripremom za tržišni plasman.

Naglasak je na povezivanju, suradnji i umrežavanju s ciljem stvaranja kreativnih timova, izradi poslovnih planova s inovativnim kombinacijama, analizi kulturnih potreba otoka i usklađenosti kulturne politike otoka sa strateškim dokumentima, te socijalnoj uključenosti mladih otočana.

Očekivani rezultati projekta:

  • Obogatiti kulturne sadržaje na otoku te organizirati i provesti takva događanja
  • Postati više prepoznatljiv kao otok kulture
  • Bolja informiranost mještana i turista o događanjima
  • Razvijen model osposobljavanja nezaposlenih mladih u onim zanimanjima koja osiguravaju mogućnost zapošljavanja i samozapošljavanja
  • Razvijene nove poduzetničke ideje
  • Pružiti primjer dobre prakse ostalim otočkim lokalnim zajednicama

Katus d.o.o. iz Zagreba, podružnica Vela luka , dobio je 18.03.2019. Odluku Ministarstva rada i mirovinskog sustava RH o financiranju projektnog prijedloga : Oblak znanja za otok mogućnosti – stjecanje tržišno potrebnih kompetencija putem e učenja (up.01.3.01.0079) nakon završenog postupka dodjele .Projekt se financira se iz Europskog socijalnog fonda, operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020, Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja-faza III.

Modeliramo i potičemo ljubav prema učenju i suosjećanju za druge. Svakodnevno, svatko je učenik.

Ukupna vrijednost za provođenje projekta koji se 100 % financira iz ovih sredstava je 824.525,06 kn; trajanje projekta je dvije godine a partneri na projektu su : Lokalna akcijska grupa LAG 5 i udruga Novi otok .CILJ PROJEKTA je doprinijeti povećanju zapošljavanja ranjivih skupina na tržištu rada educiranjem mladih i nezaposlenih za deficitarna zanimanja na otoku Korčuli, stvaranjem e oblaka znanja i promoviranje cjeloživotnog učenja.
Prilog – Odluka
Katus d.o.o.